...

Tandartsen moeten sinds vorig jaar niet langer een billijke vergoeding betalen. Dit ingevolge een arrest van het Europees Hof van Justitie, uitgesproken in maart 2012. Dat arrest besliste dat er geen billijke vergoeding moest worden betaald in het kabinet van de Italiaanse tandarts Del Corso.Maar wie hoopte dat dit arrest zou kunnen worden veralgemeend naar alle beoefenaars van vrije beroepen, en dus ook bijvoorbeeld naar huisartsen, had het fout. Want het Hof gaf ook aan dat het arrest niet kan worden veralgemeend naar andere gebruikers (of volledige beroepscategorieën).De commissie billijke vergoedingen besliste evenwel om vrije beroepen een vrijstelling te geven, maar de beheersvennootschappen van deze vergoedingen (zijnde Simim en PlayRight) gingen hiertegen in beroep. En deze procedures lopen nog.De vrijstelling die tandartsen vorig jaar wel kregen was volgens Unizo een "geste" van de beheersvennootschappen, naar aanleiding van het arrest van Europees Hof van Justitie. Van rechtsonzekerheid gesproken.