...

Van de 96 gehospitaliseerde slachtoffers verblijven er nog 30 met brandwonden in gespecialiseerde Belgische brandwondencentra. Daarnaast worden nog twee brandwondenpatiënten opgevangen in Franse centra en een derde wordt gerepatrieerd naar de Verenigde Staten.Vier andere patiënten zijn inmiddels overleden in het ziekenhuis.Maggie De Block betuigt haar steun aan de overledenen en hun families. "Zij krijgen de best mogelijke ondersteuning", weet de minister van Volksgezondheid. "Ook de gewonden en hun familieleden worden omringd met medische en psychologische zorg zodat zij in alle rust kunnen werken aan het genezingsproces."Ze looft ook de medische teams, "die al het mogelijke doen en onze steun verdienen."Het totaal aantal gewonden ligt momenteel rond 340, maar dat cijfer zou nog niet definitief zijn, meldt de FOD Volksgezondheid. "De rol van Volksgezondheid bij rampen is om er in de eerste plaats voor te zorgen dat slachtoffers zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen in het juiste ziekenhuis. Daarna gebeurt de identificatie, die een tijdje kan duren als er sprake is van zeer zwaar gewonden en comapatiënten. Zodra men zeker is van de identiteit worden de families ingelicht, die psychologische ondersteuning krijgen."Eens dat gebeurd is, worden namenlijsten geverifieerd met de gerechtelijke autoriteiten om dubbeltellingen of andere fouten te vermijden.