...

Het debat over de uitbreiding van euthanasie naar kinderen en demententeren heeft blijkbaar een 'wervend' effect. Sudpresse vernam van Volksgezondheid dat er vorig jaar meer dan 20.000 wilsverklaringen waren. Het jaar daarvoor, in 2012, waren dat er nog maar 12.728.Een wilsverklaring moet men door de gemeente laten registreren. De persoon verklaart dat zijn arts toestemming heeft om euthanasie uit te voeren, wanneer hijzelf zijn wil niet meer kan uiten. De wilsverklaring kan ook een vertrouwenspersoon aanwijzen, die de arts kan consulteren.Een wilsverklaring blijft vijf jaar geldig en moet dan vernieuwd worden.