...

Dit blijkt uit een nieuwe studie van gastro-enterologen van Arizona Digestive Health in Phoenix, die tijdens de Digestive Disease Week 2013 (DDW) werd gepresenteerd. In deze studie werden patiënten vergeleken bij wie de voorbereiding gebeurde met behulp van deze applicatie enerzijds en op de klassieke manier anderzijds. Met deze applicatie werd in 84% van de gevallen een score van 9 punten op de 'Boston Bowel Preparation Scale' behaald, tegenover slechts 56% voor de klassieke methoden. In de praktijk komt het erop neer dat de patiënt datum en uur van het onderzoek en van de voorbereiding invoert zoals bepaald door de arts. Waarschuwingen op de telefoon herinneren de patiënt vervolgens aan de volgende stap in de voorbereiding. De applicatie, die gratis kan worden gedownload, geeft ook uitleg bij de procedure.