...

Riziv-baas Jo De Cock gaf op het Verzekeringscomité maandag een stand van zaken van de voorbije vijf dagen.Uitgebrachte stemmen op:De syndicaten moeten nog een tandje bijsteken en de 45.000 overblijvende artsen de komende weken aanporren om hun stem uit te brengen. Dat denkt ook Bvas-voorzitter Marc Moens, die de opkomst catastrofaal laag vindt. In 1998 nam 71% van de artsen deel aan de medische verkiezingen, die dat jaar voor het eerst werden georganiseerd. Maar die deelname loopt bij elke verkiezing terug. In 2014 brachten minder dan 38% van de artsen nog hun stem uit. Stemden in 1998 nog net iets meer specialisten dan huisartsen, in 2014 was dat maar 34% meer, tegenover 43% van de huisartsen.(*)(*) Cijfers VBS