...

Volgens dit protocol zullen het Riziv en de FOD Volksgezondheid het administratief beheer voeren voor rekening en in opdracht van de deelstaten. Vanaf 1 januari 2015 worden de deelstaten ook bevoegd voor de begrotingen van hun nieuwe bevoegdheden.OvergangsregelingHet protocol voorziet in een overgangsregeling, dus in een periode waarin vanaf 1 juli de regio's bevoegdheden in de zorgsector overnemen van het federale niveau. De normering van het ziekenhuisbeleid en de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg moeten voor 31 december 2014 gedefederaliseerd zijn; het ziekenhuisbeleid, de erkenning van gezondheidszorgberoepen en het patiëntenoverleg voor 31 december 2015; en het ouderenbeleid, chronische ziekten, revalidatieovereenkomsten, psychiatrische verzorgingstehuizen en instellingen voor beschermd wonen voor 31 december 2017.Ziekenhuisbeleid"Het protocolakkoord lost niet alle openstaande vragen op", zegt Zorgnet Vlaanderen over het ziekenhuisbeleid. "De afschrijving van de investeringen die voor het eerst in 2015 in gebruik worden genomen en zijn afgeschreven in 2016 vallen buiten de bepalingen van het protocol. De definitie van opgestarte herconditioneringswerken is onduidelijk. En op ICT-vlak blijven investeringen Vlaams en niet-investeringen federaal."De organieke wetgeving van het ziekenhuisbeleid blijft federaal. "Het is de vraag hoe breed deze term zal worden geïnterpreteerd."RevalidatiecentraOok voor de revalidatiecentra blijven er onduidelijkheden. Vlaanderen moet de begroting 2015 opmaken. "Maar hoe zal Vlaanderen tijdig de behoeftes in kaart kunnen brengen en zal het college voor geneesheren-directeurs hier nog een rol in spelen? Ook is er geen duidelijk standpunt rond bouwdossiers. Die worden door het Riziv al geruime tijd tegengewerkt wegens de staatshervorming, uitgezonderd hoogdringende dossiers. Het kan toch niet de bedoeling zijn nog tot eind 2017 dossiers tegen te houden?"