...

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen vergaderde op 16 december over een nieuw tarievenakkoord, dat nog voor eind dit jaar goedgekeurd moet worden. Er werd geen vergelijk gevonden en morgen, 18 december, is een nieuwe vergadering gepland.Marc Moens (BVAS) meldt dat er wel al een vrij grote eensgezindheid over is om een deel van de indexeringte gebruiken om bepaalde prestaties te herwaarderen, en om een aantal nieuwe zaken te financieren. Maar twee derde tot driekwart van de indexmassa zou wel effectief gaan naar een indexering.Daarbij zouden verschillende tarieven gebruikt worden: 1%, 1,25% en de volle index (1,95%). Volgens dokter Moens liggen er nog verschillende scenario's voor.Een andere knoop die de NCAZ nog moet doorhakken is of het een akkoord wordt voor twee jaar, dan wel of men het houdt bij een akkoord voor één jaar. Gezien de politiek onzekere omstandigheden is men wel eerder geneigd om het akkoord te beperken tot één jaar, stelt de BVAS-voorman.Een struikelblok voor de BVAS, zoals al gemeld, is de organisatie van de huisartsenwachtdienst - in uitvoering van de nieuwe Kwaliteitswet van minister De Block. Volgens de Kwaliteitswet zijn de huisartsenkringen vrij om de wachtdienst te organiseren zoals ze dat willen.Maar een ontwerptekst van het uitvoerings-KB over de organisatie van de wachtdienst, zou een wachtpost wel verplicht maken. "Niemand heeft die tekst al gezien, tenzij de leden van een werkgroep. Het ontwerp-KB moet voorgelegd worden aan de Nationale Commissie en aan de Hoge Raad van Huisartsen en Artsen-Specialisten, maar dat is nog niet gebeurd.""Dat de organisatie van een wachtpost verplicht zou worden, is voor de BVAS een struikelsteen", stelt Moens. "Maar de voorzitter van de Commissie, Jo De Cock, zou een tekst uitwerken om de tegenstelling te overbruggen."Morgenavond, 18 december, komt de Commissie opnieuw bijeen. "Het zou nog wel een lange vergadering kunnen worden", meent dokter Moens. In ieder geval zou na afloop duidelijk zijn of er effectief een nieuw akkoord komt. De tekst van het nieuwe akkoord moet dan maandag 23 december nog voorgelegd worden aan het Verzekeringscomité en de Algemene Raad.