...

De BVAS zette met een brief aan voorzitter Jo De Cock de kwestie op de agenda van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 16 november. Normaal gezien wordt 75% van de toegekende subsidies voor eind maart aan de artsensyndicaten uitbetaald. Maar die kregen dit jaar nog niets. En zelfs het KB dat het bedrag voor 2020 moet bepalen bleef tot nu toe achterwege.Medische verkiezing 2018Voor een goed begrip van de situatie moeten we terug naar de medische verkiezingen van 2018, vertelt dokter Marc Moens (BVAS). Die waren een dieptepunt wat de 'opkomst' betreft. Niet meer dan 24% van de artsen brachten hun stem uit.Naast een basisbedrag krijgen de syndicaten van het Riziv een bedrag per stem die bij de medische verkiezingen voor hen is uitgebracht. Omdat de deelname met 40% was gedaald, zou dat het totale bedrag van 1,286 miljoen euro dat onder de drie artsensyndicaten worden verdeeld kunnen verminderen tot 970.000 euro.Een KB in die zin werd ook aan de Nationale Commissie voorgesteld. Maar dat werd door ons teruggefloten, vertelt dokter Moens. De BVAS, onder andere, voerde aan dat de lage opkomst ten minste voor een deel te wijten was aan fouten van het Riziv die de verkiezingen voor een stuk de mist deden ingaan.Overgang naar nieuwe regeling?In 2018 en 2019 bleef daardoor alles bij het oude en werd het budget van bijna 1,3 miljoen euro onder de representatieve artsenorganisaties verdeeld. Met dat geld organiseren de syndicaten de deelname van artsen aan de schier ontelbare commissies, raden en werkgroepen die het Riziv voor de artsensector telt.In juni 2019 volgde dan overleg met het kabinet van minister De Block over de toekomstige verdeling van deze middelen. Kabinetchef dokter Bert Winnen hield op de vergadering het been stijf. De artsensyndicaten moesten door de lage opkomst hun verlies maar slikken, en het te verdelen budget zou teruggebracht worden tot 970.000 euro.Wel werd afgesproken dat er vier jaar lang elk jaar toch 100.000 euro zou bijkomen - tot het oorspronkelijke bedrag van bij de 1,3 miljoen euro weer was bereikt, herinnert Moens zich.NoodoplossingMaar het KB daarover is er dus nooit gekomen. Voorlopig is er in 2020 geen basis om welk bedrag dan ook onder de artsensyndicaten te verdelen.Naar aanleiding van de brief van BVAS besloot Riziv-baas Jo De Cock daar een mouw aan te passen en nog in 2020 een mini-KB in het Staatsblad te laten verschijnen. Jo De Cock beloofde daarin uit te gaan "van het bedrag voor 2019"."Dat bedrag heeft hij op de vergadering niet gepreciseerd", vertelt Moens. "Het is dus nog afwachten welk bedrag het precies wordt." Maar de artsensyndicaten koesteren hoop. "Wanneer we vergelijken wat wij krijgen voor de grote groep van artsen met wat de verenigingen voor de andere disciplines aan subsidies krijgen, dan komen we er vrij bekaaid van af."Nieuw overleg?Diezelfde opmerking horen we trouwens ook van Kartel-voorzitter Reinier Hueting. Hij wijst er daarnaast nog op dat het bedrag voor artsen vroeger verdeeld werd over twee organisaties, maar de laatste jaren over drie. Daarbij vindt hij het niet eerlijk dat een syndicaat dat alleen Nederlandstalige huisartsen vertegenwoordigt van dezelfde voorwaarden geniet als syndicaten die huisartsen én specialisten uit beide landsgedeelten representeren."We hebben meer vertalingskosten. We moeten meer mensen vinden om in allerlei commissies en dergelijke aanwezig te zijn."Voor de toekomst zullen er gesprekken moeten gevoerd worden met de ploeg van de nieuwe minister van Volksgezondheid. "Dokter Winnen zit ondertussen niet langer in het kabinet van Volksgezondheid", stelt dokter Moens vast.