...

Blijft het manueel verlengen van het GMD ook volgend jaar nog mogelijk? De medicomut blijft die beslissing maar voor zich uitschuiven. In het dossier van het GMD blijft de medicomut rondjes draaien. In de tekst van het akkoord artsen-ziekenfondsen staat dat huisartsen vanaf 2012 GMD's niet langer manueel kunnen verlengen. Dat is volledig naar de wens van het Kartel, maar dik tegen de zin van de Bvas. Daags na de ondertekening van het akkoord vorig jaar was er al hommeles over de passage. De Bvas wil kost wat kost de handmatige procedure behouden. Beide artsensyndicaten trekken zich nu al een jaar terug in een egelstelling. "Voor ons blijft het patiëntencontact essentieel", zegt Dr. Marc Moens (Bvas). "Je moet geen GMD maken om er elk jaar automatisch een bonus uit te halen. Voor ons geen theoretische geneeskunde maar patiëntengeneeskunde. Wij zeggen: vergeet toch niet wat de ziel is van de stiel."Bij het ASGB ziet men dat helemaal anders. Dr. Reinier Hueting betreurt dat de GMD-oplossing verder uitstel oploopt "door het gefilibuster van de Bvas". Hij maakt gewag van een "verrottingsstrategie". Een dossier dat intussen wel van de baan raakte, is de index RX. In juli mochten de radiologen hun prestaties maar met 0,93% opslaan, en niet met 1,4% zoals de andere specialisten. Inmiddels is gebleken dat de uitgaven voor medische beeldvorming onder controle zijn. De eerste zes maanden van 2011 bleef de stijging beperkt tot 0,7%. De medicomut stemde bijgevolg in met een bijkomende indexering van 0,47% op 1 december 2011. Zo komen ook de radiologen aan 1,40%. De vraag om de indexmassa te koppelen aan een gestandaardiseerd aanvraagformulier kwam weer op tafel. Het gebruik van het formulier wordt aangemoedigd maar niet verplicht, vernam Artsenkrant.Een volledig verslag leest u dinsdag in Artsenkrant.