...

Maar het schoentje knelt niet bij overeenkomstencommissie. De Commissie krijgt geen input van het Begeleidingscomité - dat het huisartsenwachtdienstplan van voormalig minister Onkelinx moet in goede banen leiden. De Commissie artsen-ziekenfondsen wil de teksten voorbereiden en heeft een aantal concrete vragen daarover, maar een vergadering twee weken geleden werd uitgesteld.Het begeleidingscomité voor het stappenplan komt maar sporadisch samen en is vastgelopen op het dossier over de 1733 - waarvan de uitwerking vertraging heeft opgelopen. De 112-centrales moeten hun gebouwen aanpassen en plaats reserveren voor de 1733-operatoren. Personeel moet worden aangetrokken en opgeleid voor de triage.De ziekenhuizen zijn er eigenlijk helemaal niet gerust in, vertelt dr. Hueting. Ze zijn voor een stuk afhankelijk van hun spoed, want die levert patiënten.Hoe zal de triage gaan verlopen? Gaan patiënten van de spoed verwezen worden naar huisartsenwachtposten? Dat kan volgens het aangepaste KB 78. En het regeerakkoord bevat daar overigens een sprekende passage over. De ziekenhuizen willen nu dat meer ziekenhuisartsen in het begeleidingscomité zouden komen.Het uitstel van de 1733-plannen speelt ook de timing van de Nationale Commissie parten.Brusselse wachtpostOp de Nationale Commissie van 27 april lagen overigens een aantal concrete dossiers voor van wachtposten. Maar daar rezen geen problemen: het advies van de werkgroep werd gevolgd. Het ging om dossiers over werkingskosten, aanpassingen, vernieuwingen van aanvragen,... niet om principiëler zaken.Ook het Brusselse project voor een tweetalige wachtpost krijgt verder het licht op groen. Een actieplan moet de BHAK - de kring van de Vlaamse huisartsen in Brussel - 'binnenschuiven' in dit project, door verdere afspraken over de voorwaarden. "Dat is vooral een belangrijk signaal voor de jonge Vlaamse huisartsen in Brussel, die graag duidelijkheid willen over hoe ze in de toekomst de wachtdienst kunnen blijven organiseren," zegt dr. Hueting.Voor de Brusselse wachtpost heeft men de eis laten vallen dat 70% van de deelnemende artsen de oprichting van de nieuwe wachtpost moet goedkeuren. De redenering is dat het in Brussel uiteindelijk niet gaat om een nieuwe wachtpost - er zijn al een Franstalige én een Nederlandstalige wachtpost, de zaak is om die twee in elkaar te schuiven.Dat wil niet zeggen dat daarmee aan het criterium van minimum van 70% van de stemmen voor een nieuwe wachtpost wordt geraakt, benadrukt dr. Hueting. "Niet dat we dat criterium voor mijn part niet zouden mogen herbekijken", stelt hij, "maar die discussie is nu niet aan de orde."