...

Onderzoekers van de universiteit van Newcastle kwamen tot die conclusie na analyse van de gegevens van 1.142 kinderen, van hun geboorte tot heden. De gegevens zijn afkomstig van een bevolkingsonderzoek dat sinds 1947 loopt in het Verenigd Koninkrijk. Tussen 2008 en 2010 lieten de wetenschappers gehoortests uitvoeren bij leden van de cohorte die nog in leven waren. Zo ontdekten ze dat zestigers met een ernstige vorm van doofheid in hun kindertijd, en vooral in hun eerste levensjaar, vaak infecties hadden gehad zoals oorontstekingen, keelontstekingen, bronchitis en tonsillitis. De intensiteitsdrempel waarboven de meeste tonen gehoord werden door de volwassenen bleek ongeveer 5 decibel hoger te liggen bij personen die een otitis hadden gehad en 10 decibel hoger bij degenen die een otitis met otorroe, meerdere keren bronchitis of meerdere acute respiratoire infecties hadden gehad.