...

Nivel verzamelt routinematig geregistreerde gegevens uit een kleine 400 huisartsenpraktijken, goed voor 1,2 miljoen ingeschreven patiënten. De gegevens worden uit het elektronisch dossier gehaald, en geanonimiseerd verwerkt.Op de deelwebsite van Nivel kunt sinds kort de kwaliteitsindicatoren voor 2012 terugvinden. Deze zijn berekend op basis van gegevens van 189 huisartsenpraktijken met daarin 33.504 astmapatiënten, 12.595 COPD-patiënten, 31.091 diabetespatiënten en 28.641 patiënten met hart- en vaatziekten.De selectie van huisartsenpraktijken was gebaseerd op de kwaliteit van registratie van ICPC-codes en op de volledigheid van meetwaarden uit het diagnostisch dossier.De website Zorgregistraties geeft een goed beeld van de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken in de Nederlandse huisartsenpraktijken - zo stelt Nivel. Zo wordt bij driekwart van de patiënten met diabetes jaarlijks de bloeddruk gemeten, en bij twee derde van hen is de bovendruk lager dan 140. En van de mensen met hart- vaatziekten bij wie lengte en gewicht zijn geregistreerd, heeft een kwart een gezond gewicht.Een volledig overzicht van de kwaliteitsindicatoren voor 2012 vindt u hier.