...

Momenteel laat 80 procent van de zwangere vrouwen zich screenen op het syndroom van Down. De procedure die vandaag wordt terugbetaald bestaat uit een bloedtest, een nekplooimeting en een invasieve test als een verhoogd risico wordt aangegeven. In een kwart van de gevallen wordt de diagnose echter gemist bij die tests en door invasieve tests is er bovendien een verhoogd risico op miskramen.Het Kenniscentrum (KCE) en de Hoge Gezondheidsraad (HGR) evalueerden op vraag van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee manieren om NIPT in te voeren: als vervanging van de huidige screeningstest of enkel als er een verhoogd risico wordt aangegeven na de huidige screeningstest. Uit de tests blijkt dat de twee opties een betere voorspelling geven en het aantal invasieve tests doet dalen.De NIPT-test is vandaag echter duur (460 euro). Daarom bevelen het KCE en de HGR aan om de test in eerste instantie uit te voeren wanneer een bloedtest een verhoogd risico aangeeft.Beide instanties pleiten er dan ook voor om de prijs van de test te verlagen tot 150 euro, wat mogelijk zou moeten zijn in de nabije toekomst. Bovendien zijn kwaliteitsgaranties nodig, zoals stapsgewijze counseling van de toekomstige ouders en de centralisatie van invasieve testen in bepaalde instellingen.