Het grote dankfeest voor de zorgmedewerkers, de 'Dankeditie voor de Zorg' van Night of the Proms, gaat eindelijk door! De 'Dankeditie voor de zorg'-avonden werden aangekondigd om de Vlaamse zorgverleners en vrijwilligers van de vaccinatiecentra te bedanken voor hun enorme inzet tijdens de pandemie. Het initiatief kwam er doordat de Vlaamse Overheid, ZNA, GZA en Vaccovid hun krachten bundelden.

"Heel Vlaanderen is onze zorgverleners en vrijwilligers uitermate dankbaar voor hun inzet. Daarom willen we iedereen in de zorg de kans geven om aanwezig te zijn. Er zijn extra plaatsen beschikbaar en we roepen dan ook iedereen in de zorg op om zich zeker in te schrijven via de website van de Dankeditie voor de zorg!" aldus Jan Vereecke, producent van Night of the Proms.

Tickets

Alle zorgverleners en vrijwilligers die in Vlaanderen werken of gewerkt hebben tijdens de pandemie zijn welkom op dit grote dankevenement. Het gaat ondere andere over artsen, thuisverpleegkundigen, ziekenhuizenmedewerkers, ambulanciers, medewerkers in woonzorgvoorzieningen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, test-, triage- en vaccinatiecentra, laboratoria, kinderverzorgers, medewerkers in de thuiszorg, en zo meer. Een ticket kost 8 euro, in ruil daarvoor ontvangt men 2 drankbonnen aan de ingang.

Dat het een groot muzikaal feest wordt, staat buiten kijf. "Ik vind dit 'feest van de bevrijders' niet meer dan gepast. Uit grote erkentelijkheid.", laat Minister-president van de Vlaamse Regering Jan Jambon optekenen. "Wat de mensen in de zorg hebben gepresteerd -- en nog altijd presteren -- is werkelijk ongezien. Mee dankzij hun onverzettelijk doorzettingsvermogen zijn we er als samenleving in geslaagd dat vreselijke beestje in bedwang te houden." Allen daarheen dus!

Info en tickets: notp.com/dankeditievoordezorg

Het grote dankfeest voor de zorgmedewerkers, de 'Dankeditie voor de Zorg' van Night of the Proms, gaat eindelijk door! De 'Dankeditie voor de zorg'-avonden werden aangekondigd om de Vlaamse zorgverleners en vrijwilligers van de vaccinatiecentra te bedanken voor hun enorme inzet tijdens de pandemie. Het initiatief kwam er doordat de Vlaamse Overheid, ZNA, GZA en Vaccovid hun krachten bundelden."Heel Vlaanderen is onze zorgverleners en vrijwilligers uitermate dankbaar voor hun inzet. Daarom willen we iedereen in de zorg de kans geven om aanwezig te zijn. Er zijn extra plaatsen beschikbaar en we roepen dan ook iedereen in de zorg op om zich zeker in te schrijven via de website van de Dankeditie voor de zorg!" aldus Jan Vereecke, producent van Night of the Proms.TicketsAlle zorgverleners en vrijwilligers die in Vlaanderen werken of gewerkt hebben tijdens de pandemie zijn welkom op dit grote dankevenement. Het gaat ondere andere over artsen, thuisverpleegkundigen, ziekenhuizenmedewerkers, ambulanciers, medewerkers in woonzorgvoorzieningen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, test-, triage- en vaccinatiecentra, laboratoria, kinderverzorgers, medewerkers in de thuiszorg, en zo meer. Een ticket kost 8 euro, in ruil daarvoor ontvangt men 2 drankbonnen aan de ingang.Dat het een groot muzikaal feest wordt, staat buiten kijf. "Ik vind dit 'feest van de bevrijders' niet meer dan gepast. Uit grote erkentelijkheid.", laat Minister-president van de Vlaamse Regering Jan Jambon optekenen. "Wat de mensen in de zorg hebben gepresteerd -- en nog altijd presteren -- is werkelijk ongezien. Mee dankzij hun onverzettelijk doorzettingsvermogen zijn we er als samenleving in geslaagd dat vreselijke beestje in bedwang te houden." Allen daarheen dus!Info en tickets: notp.com/dankeditievoordezorg