...

Bij minstens drie risicofactoren voor een ischemisch CVA, wordt het risico vergelijkbaar met dat van patiënten met boezemfibrilleren, waarvan de rol bij het optreden van een CVA goed bekend is. Dat blijkt uit een analyse van ruim 4 miljoen personen in de medische registers van Denemarken. (referentie: Christiansen CB. ESC 2013. Abstract P553)