...

Een duidelijk voorbeeld daarvan is het weer. Dat blijkt uit een Belgische studie die werd uitgevoerd door onderzoekers van het universitaire ziekenhuis van Antwerpen, onder leiding van prof. Marc Claeys. De enige bepalende factor in dit verband is de temperatuur. Bij elke daling van de minimumtemperatuur met 10%, neemt de incidentie van myocardinfarct significant toe met 7%, zo blijkt. Dat is net zo goed in de zomer het geval als in de winter, wat dus inhoudt dat het niet de koude is die een rol speelt, maar de temperatuursverandering. Luchtvervuiling daarentegen speelt volgens deze studie geen aantoonbare rol.