...

De auteurs concluderen dat die werkwijze de overleving niet verbetert in vergelijking met dilatatie met stenting zonder aspiratie van de trombus, en dat dat laatste dus niet geïndiceerd is in de cardiologische praktijk. (referentie: Frobert-Orebro O. ESC 2013)