...

Angioplastiek van slagaders die niet verantwoordelijk zijn voor het infarct maar een belangrijke stenose vertonen, verlaagt het risico op cardiovasculaire incidenten significant in vergelijking met een strategie waarbij enkel op de geïnfarcteerde slagader PCI wordt toegepast. De ingreep verlaagt het aantal gevallen van cardiale sterfte, niet-fataal infarct en refractaire angor met 65%. (referentie: Wald DS et al. N Engl J Med. 2013;doi:10.1056;NEJMoa1305520)