...

We waren dan ook teleurgesteld door de resultaten van de ASSURE-studie die tot doel had de waarden van HDL-cholesterol te verhogen door inductie van apoA-1 met de nieuwe verbinding RVX-208. De verwachte toename van HDL-C en de verwachte regressie van atheroomplaten als gevolg daarvan bleven uit. (referentie: Nicholls S. ESC 2013)