...

De effecten zijn zeker gunstig want "de arts heeft meer tijd om in te grijpen als dat nodig is, waardoor heel wat ernstige of dodelijke incidenten kunnen worden voorkomen", legt dr. G. Hindricks (foto) uit. Aan de studie namen 664 patiënten deel met hartinsufficiëntie NYHA-klasse II of III.