...

De auteurs komen tot de conclusie dat die mortaliteit significant lager is dan die van de gemiddelde mannelijke bevolking. Ze erkennen niettemin dat dit geen nauwkeurige evaluatie van de voor- en nadelen van topsport mogelijk maakt. De populatie wielrenners van de Tour de France heeft namelijk weinig gemeen met de gemiddelde burger in onze contreien. (referentie: Jouven X et al. ESC 2013)