...

We brachten in Artsenkrant onlangs het nieuws dat er vanaf volgend jaar een regeling zou komen voor een automatische verlenging van het e-GMD. In 2020 zou die mogelijk zijn voor artsen die dit jaar al zijn overgeschakeld op het e-GMD.In de marge daarvan meldt Kartel-voorzitter Reinier Hueting dat de EMD-pakketten nu de mogelijkheid kunnen inbouwen om u te verwittigen wanneer het GMD van uw patiënt verlengd moeten worden - zodat u uw honorarium kunt innen.Eind vorig jaar raakte bekend dat heel wat huisartsen het GMD-honorarium misliepen omdat de software aangaf dat het GMD nog geldig was. MyCarenet gaf weer of het GMD nog geldig was voor de patiënt, maar die informatie was voor de arts niet betrouwbaar omdat de rechten van het GMD voor de patiënt langer blijven lopen dan voor de arts.Sinds kort geeft MyCarenet aan de huisartsensoftware door tot hoe lang de voordelen van het GMD voor de patiënt blijven gelden. Aan de hand daarvan kan de software berekenen of het GMD ook voor de arts nog geldig is dan wel of de arts het moet verlengen om het honorarium opnieuw te kunnen innen."De pakketten zullen wel even de tijd nodig hebben om een handige tool in te bouwen die deze informatie benut, en die mee te geven in een update", vermoedt Hueting.