...

Het nieuwe systeem dreigt uit te monden in een structuur met aparte ziekenhuizen buiten de sociale zekerheid voor de meest begoeden en/of in medisch toerisme naar het buitenland. En als de ziekenhuizen in nog nauwere financiële schoentjes komen, moeten ze zeker niet in de zakken van de artsen zitten, luidt de argumentatie van de Bvas.Om te beginnen heeft het syndicaat bezwaren tegen de basisprincipes van de hervorming: de betaling per prestatie afschaffen brengt de kwaliteit en de toegankelijkheid in het gedrang; het huidige systeem van globale erelonen bevordert de zorgkwaliteit en de vrije keuze van de patiënt; het KCE-voorstel is gebaseerd op een absolute beheersing van de budgetten, die worden toegekend in functie van gelobby en van politieke partijen.OverconsumptieVervolgens zet de Bvas een aantal inhoudelijke struikelblokken op een rijtje. Ten eerste wordt het aantal toegelaten opnames bepaald per ziekenhuis in elke zorgregio. Bijkomende opnames worden beschouwd als 'overconsumptie', wat het syndicaat doet vrezen voor patiënten die zich op het einde van het jaar moeten laten hospitaliseren. Die zouden dan via de spoed kunnen worden binnengehaald.Ten tweede wijst niets erop, zo stelt de Bvas, dat het nieuwe systeem kwalitatiever of goedkoper zal zijn. In tegendeel: het KCE geeft toe dat het duurder kan uitvallen. De Bvas betreurt de drang naar verandering voor de verandering.Ten derde ziet het syndicaat niet wat de rechtstreekse impact is van een beperking van het aantal bedden met 10.000, aangezien het systeem uitgaat van gerechtvaardigde bedden - lege bedden kosten omzeggens niets. De enige mogelijke besparing - schrapping van verpleegkundige banen - wordt niet becijferd.Prospectief?De afschaffing van een deel van de spoeddiensten is volgens de Bvas een 'revolutie' want dat dreigt uit te monden in de afschaffing van acute diensten en dus in de sluiting van ziekenhuizen. Het syndicaat dringt aan op een impactstudie over de spoedeisende zorg op korte afstand, vooral als de huisartsenwachtdienst om 22u de deuren sluit.Ten slotte is de pathologiefinanciering minder prospectief dan de huidige financiering, stelt de Bvas. Aangezien de ernst van de aandoening in vele gevallen pas na afloop van de ingreep duidelijk wordt. De Bvas wil dat minister De Block uitzoekt of de financiering daadwerkelijk prospectief kan zijn en gekend vanaf de opname.