...

Domus Medica schat het aantal mensen met anorexia nervosa in Vlaanderen op ongeveer 1.000. Het aantal Vlamingen met boulimia nervosa zou zelfs op ca. 4050 liggen.Een voorzichtige raming leert dat daarnaast nog minstens evenveel mensen als laatste genoemde groep lijden aan een derde soort eetstoornis, namelijk binge eating disorder of eetbuistoornis, stelt ANBN. Dat zijn alarmerende cijfers.Stap naar hulp vaak moeilijk Nog alarmerender is het percentage mensen met een eetstoornis in België dat professionele hulp (i.e. psychiaters, psychologen, therapeuten, voedingsdeskundigen...) zoekt: dat zou volgens onderzoek slechts tussen de 30 en 48 procent liggen. "Schaamte is hierbij vaak een hinderpaal, net als het ontkennen van de eetstoornis" weet Els Verheyen, kersvers voorzitter van ANBN. "In ieder geval kan het proces om hulp in te schakelen soms jaren aanslepen. En dat is erg jammer, want herstellen van een eetstoornis is wel degelijk mogelijk" zegt Verheyen.Eetstoornis herkennen "Bij de stap naar gespecialiseerde hulpverlening, kan de huisarts een belangrijke rol spelen" voegt Verheyen nog toe. "Ten eerste door de aanwezigheid van een eetstoornis bij zijn patiënt te vermoeden, bijvoorbeeld op basis van alarmtekens of na contact met de omgeving. Aan de hand van gerichte vragenlijsten zoals de SCOFF (acroniem afgeleid van de kernwoorden van de vijf vragen waaruit het instrument bestaat, nl. Sick, Control, One stone, Fat, Food) en/of ESP (Eating disorder Screen for Primary care), die peilen naar de aan- of afwezigheid van een eetstoornis, kan hij dat vermoeden vervolgens bevestigen. De volgende stap is doorverwijzen naar deskundige hulpverleners."Laagdrempelige website Met de nieuwe website wil ANBN de drempel om hulp te zoeken verlagen, door mensen met een eetstoornis in de richting van informatie, getuigenissen en/of gespecialiseerde hulpverleners te leiden. Daarbij zijn laagdrempeligheid en anonimiteit dé sleutelwoorden. "We kiezen bewust voor anonieme beelden op de site. Mensen kunnen ons via verschillende kanalen contacteren en ze hoeven zich niet bekend te maken als ze het daar moeilijk mee hebben" aldus een vrijwilliger van de vereniging, die overigens met een 30-tal vrijwilligers samenwerkt. ANBN was al bekend om haar Inloophuis, de Inloopmobiel, de chat en het online forum voor mensen met een eetstoornis. Meer info voor de huisarts over eetstoornissen herkennen en aanpakken, is te vinden op de website van Domus Medica/Documentatie/Dossiers/Eetstoornissen.