...

Ook professor Velkeniers is nu benoemd voor vijf jaar. Ze was al effectief lid van de Planningscommissie als vertegenwoordiger van een Vlaamse universitaire instelling. Plaatsvervangend lid prof. Eric Mortier neemt nu op die bank haar plaats in. Dat doet hij alleszins nog voor een jaartje, want normaal gezien moeten in maart 2015 de 'nieuwe' leden van de Planningscommissie aangesteld worden.