...

Dat mag blijken uit onderzoek van Unplib dat de krantengroep Sud Presse kon inkijken. Unplib is de Franstalige tegenhanger van FVIB, de federatie van vrije en intellectuele beroepen. Driekwart van de artsen in het onderzoek ziet het aantal gemiste afspraken in stijgende lijn gaan. Wegblijfvergoeding Vier procent van de ondervraagde dokters meldt zelfs meer dan tien 'wegblijvers' per week. 28% van de dokters registreert per week vijf tot tien patiten die niet opdagen. Een belangrijke conclusie van het Unplib-onderzoek is dat 15% van de artsen dit als een belangrijk probleem ervaart. Patiten die hun kat sturen, zijn vervelend voor de zorgverlener zelf, die zijn tijd niet efficit kan benutten. Maar het gaat ook ten koste van de andere patiten. De meeste patiten (56%) in het Unplib-onderzoek geven 'vergetelheid' op als reden voor hun afwezigheid. Andere wegblijvers (15%) staken de schuld op 'gezondheidsredenen' (sic), 'onverwachte familiale verplichtingen'(5%) en in heel beperkte mate ook 'financie redenen' (2%). Om het probleem tegen te gaan, hangt n arts op de drie richtlijnen over het respecteren van afspraken in de wachtkamer. E op de vijf (21%) herinnert de patit telefonisch aan de afspraak. Volgens een ULB-onderzoek - geciteerd in dezelfde kranten - zou tot de helft van de artsen een wegblijfvergoeding overwegen, maar daar is geen enkele wettelijke basis voor. In ziekenhuizen belanden patiten die vaak afspraken missen, soms wel op een zwarte lijst. Boetes De Vlaamse zelfstandigenorganisatie Unizo heeft een charter klaar om patiten aan te porren afspraken na te leven. "Afspraken nakomen is een kwestie van elementaire beleefdheid", vindt ook FVIB. In maart vorig jaar stelde een Vlaamse rechter w een patit in het ongelijk die twee keer op rij niet op afspraak was verschenen bij een tandarts. De man kreeg forse boetes opgelegd. Het vonnis van de rechter, dat Artsenkrant publiceerde, deed heel wat stof opwaaien. Sinds maart vorig jaar is in Nederland overigens een richtlijn in voege van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Die legt de boete voor afwezigheden vast op 10 euro als het gaat om een gewoon consult. Het Utrechtse Gezondheidscentrum voegt nu de daad bij het woord. Sinds kort belt het centrum eerst patiten die zonder duidelijke reden wegbleven bij een afspraak. Kunnen ze zich niet verantwoorden, dan moeten ze 12,50 euro betalen, het 'wegblijftarief'. Dat ligt nog iets hoger dan de richtlijn omdat Utrecht ook administratiekosten meetelt.'Kwestie van wederzijds respect'Afspraken nakomen is een kwestie van respect, reageert Jan Sap (FVIB). De federatie beklemtoont dat het merendeel van de patiten wel afspraken nakomt. De verantwoordelijkheid ligt overigens niet alleen bij hen. Ook de vrije beroepers zelf moeten het tijdstip van de gemaakte afspraken zoveel mogelijk nakomen, zegt Sap. "We moeten dus spreken van wederzijds respect."Verder benadrukt de FVIB dat een proces best pas als laatste redmiddel wordt aangewend. Vrije beroepers moeten hun patiten/cliten zoveel mogelijk bewust maken van het belang van het nakomen van afspraken. Dat kan bijvoorbeeldvia automatische herinneringen per mail gekoppeld aan de elektronische agenda, telefonische herinneringen of een oproep in de wachtkamer.V.Ca.