...

Het voordeel van die geneesmiddelen bij patiënten die nog geen hart- of vaatprobleem hadden, is immers minder groot - en er zijn ook aanzienlijke bijwerkingen, stipt het KCE aan. "Daarom moeten hun voor- en nadelen goed tegen elkaar worden afgewogen."Het KCE baseerde zich voor de interactieve tool op een vergelijkbare tool van de Mayo Clinic, en paste die aan de Belgische praktijk aan. De tool berekent het cardiovasculaire risico van de patiënt op basis van persoonlijke parameters (leeftijd, rookgedrag, bloeddruk, cholesterolgehalte) en toont vervolgens de potentiële voordelen van statines voor deze patiënt, door te vergelijken met een situatie zonder statines. Patiënt en arts kunnen zo de pro's en contra's afwegen en tot een gedeelde en geïnformeerde besluitvorming komen. Op termijn hoopt het KCE dat de tool wordt geïntegreerd in het elektronisch medisch dossier.