...

Onlangs presenteerde Unamec zijn voorstellen en eisen aan de pers. Directeur Richard Van den Broeck drukte zich zacht uit toen hij zei dat er nog ruimte is voor verbetering. "De sector vervult zijn rol als partner en draagt continu en proactief bij tot de evolutie van de gezondheidszorg in België, zonder dat we daar enige erkenning voor krijgen." Unamec overkoepelt firma's die actief zijn in vier grote segmenten: implantaten, medische apparatuur en systemen, in-vitrodiagnostiek en medische consumptieproducten. Unamec wil een betrouwbare partner zijn ten dienste van de patiënt en werkt daarvoor samen met het federale geneesmiddelenagentschap, draagt bij tot structurele veranderingen van het systeem via het Riziv, moet van het KCE het bewijs leveren van de therapeutische meerwaarde van zijn producten en zorgt voor opleiding van gezondheidswerkers. De huidige evolutie in de gezondheidszorg versterkt de rol en het belang van medische toestellen nog. De affaire van de PIP-implantaten heeft de sector helaas in een kwaad daglicht gesteld, maar Unamec benadrukt dat de sector maatregelen heeft genomen om een maximale kwaliteit van zijn producten te garanderen. Binnenkort zal elk medisch hulpmiddel worden voorzien van een unieke streepjescode waarmee het gemakkelijk kan worden getraceerd. Dat biedt dus een stevige garantie. Miniaturisatie, hogere kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en computerintegratie zijn ook overtuigende troeven. Een opmerkelijke evolutie in de gezondheidszorg is de geleidelijke verschuiving van de zorg van het ziekenhuis naar thuiszorg en thuishospitalisatie en dat weerspiegelt zich ook in de toestellen. Die worden zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst.InovatiecelHet doel, aldus Richard Van den Broeck, is bijdragen tot een kwalitatieve, maar betaalbare gezondheidszorg. Tegen die achtergrond stelt hij een aantal denksporen voor, waaronder structurele herzieningen waarvan de nomenclatuur regelmatig zou moeten worden bijgewerkt. Momenteel is dat niet het geval, denk maar aan de nomenclatuur van orthesen, die sinds 1964 niet meer veranderd is. Verder is er nood aan een duidelijkere scheiding tussen de financiering van de prestatie en die van het gebruikte product, een financiering per DRG en vervanging van een verticale door een transversale structuur.Unamec stelt concreet voor om binnen het Riziv een innovatiecel op te richten om nieuwe technologie toegankelijk te maken voor de patiënten. Dat is immers een domein waar voortdurend belangrijke en soms spectaculaire vooruitgang wordt geboekt. De technologie in kwestie zou moeten worden geëvalueerd op grond van de verhouding tussen kosten, werkzaamheid en therapeutische waarde. Daarbij kan een tijdelijke financiering worden voorzien in afwachting van een definitieve beslissing wat de nomenclatuur betreft.Zoals de directeur van Unamec het verwoordt: "Investeren in up-to-date medische technologie en systemen met de daaraan gebonden kwaliteitsbewaking en opleiding, optimaliseert de efficiëntie van de gezondheidszorg." Maurice Einhorn