...

In tegenstelling tot de gangbare antibiotica leidt dit mogelijk geneesmiddel zich niet tot de vernietiging, maar wel tot de ontwapening van de ziekteverwekkende bacterie. Deze nieuwe strategie heeft als voordeel dat het de andere nuttige bacteriën ongemoeid laat, en dat er minder kans bestaat op de ontwikkeling en onderlinge verspreiding van resistentie door bacteriën.Heel wat ziekteverwekkende bacteriën hechten zich vast aan een cel, vooraleer ze die kunnen infecteren en dit telkens op een heel vergelijkbare manier. De onderzoeksgroep onder leiding van Han Remaut en Alvin Lo legt zich toe op een nieuwe benadering in de bestrijding van infecties, welke erin bestaat om deze cruciale stap in het infectieproces te beletten en zo de bacterie te ontwapenen.In dit geval zijn de pijlen gericht op de bacterie die instaat voor zowat 80% van de urineweginfecties: de uropathogene E.coli. Alvin Lo: "E.coli is niet de enige ziekteverwekkende bacterie die een mechanisme gebruikt om zich vast te hechten. Als bij verder onderzoek blijkt dat onze molecule inderdaad efficiënt is in de bestrijding van urineweginfecties, kunnen we deze strategie ook inzetten in de strijd tegen andere infectieziekten zoals voedselvergiftiging of reizigersdiarree."