...

Een taskforce met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, verpleegkundigen, het Riziv en het nationaal college voor adviserend geneesheren, heeft een strategie ontwikkeld om misbruiken in de sector van de thuisverpleging aan te pakken.De werkgroep buigt zich de komende weken over de problematiek en zal daarbij aandacht besteden aan:- het gepast gebruik van de Katz-schaal (schaal voor zorgafhankelijkheid);- het effectief realiseren van verstrekkingen;- een duidelijke responsabilisering van de verantwoordelijke zorgverleners;- het invoeren van proactieve procedures en sancties die snel op de bal kunnen spelen.Zowel de situatie van zelfstandige verpleegkundigen als van georgainseerde diensten voor thuisverpleging komen aan bod. Ook de communicatie met patiënten staat op het programma. De misbruikproblematiek in de thuisverpleging is niet nieuw. Er werden al enkele maatregelen doorgevoerd om de controle op te voeren. Zo is er al een gedocumenteerd verpleegdossier en om de zorgafhankelijk van de patiënt accurater te bepalen, worden er richtlijnen voorbereid. De nieuwe taskforce zal hierop verder bouwen. In februari 2013 wordt het debat verder gezet met leden van de profielcommissie en de patiëntenorganisaties.