...

Hematopoëtische stamcellen worden gebruikt voor transplantaties, om diverse bloedziekten te genezen, waaronder leukemie, myelomen en lymfomen, vaak als laatste redmiddel. In tegenstelling tot beenmergtransplantaten is het bij stamcellen niet nodig dat de donor en de receptor immunologisch perfect compatibel zijn, omdat stamcellen van een pasgeboren kind niet zo vaak een nadelige immuunreactie van de receptor teweegbrengen. In de meeste gevallen is het aantal stamcellen dat uit een navelstreng kan worden gehaald echter veel te laag om volwassenen te behandelen. Volgens de onderzoekers van de universiteit van Montreal zou het beschikbare aantal eenheden navelstrengbloed met de nieuwe stof UM171 vertienvoudigd kunnen worden, zodat voldoende stamcellen kunnen worden geproduceerd om volwassenen te behandelen, en dan vooral personen voor wie moeilijk compatibele donoren te vinden zijn. Op die manier zou een dergelijke transplantatie aanzienlijk minder complicaties met zich meebrengen. Het team van dr. Guy Sauvageau kondigt aan dat in december 2014 een klinische studie start met de stof UM171 en een nieuw type bioreactor voor de kweek van stamcellen. De studie is opgezet in samenwerking met de universiteit van Toronto en de eerste resultaten worden eind volgend jaar verwacht.