...

De neurobioloog Yehezkel Ben-Ari en medewerkers hebben in een muizenmodel van autisme aangetoond dat de chloorspiegel in neuronen hoog is en abnormaal hoog blijft na de geboorte. Door de moederdieren 24 uur voor de worp bumetanide toe te dienen, een lisdiureticum dat de instroom van chloor in de neuronen vermindert, zijn de Franse vorsers erin geslaagd om de expressie van die intrusieve ontwikkelingsstoornis bij de nakomelingen uit te schakelen. De auteurs hebben ook aangetoond dat oxytocine, het natuurlijke "bevallingshormoon", het chloorgehalte in de neuronen bij de worp doet dalen. Al die observaties wijzen erop dat een zo vroeg mogelijke behandeling noodzakelijk is om het optreden van het autistische syndroom te voorkomen. Vorsers van de Vanderbilt University in de Verenigde Staten hebben nog een andere doorbraak gerealiseerd. Zij hebben aangetoond (2) dat de taal- en communicatiestoornissen bij autistische kinderen te wijten zouden zijn aan een faseverschuiving bij de ontvangst van auditieve en visuele informatie. (referenties: (1) Science, 7 februari 2014, DOI: 10.1126/science.1247190 (2) The Journal of Neuroscience, 15 januari 2014, doi: 10.1523/JNEUROSCI.3615-13.2014)