...

De referentiebehandeling voor de aankomst van de patiënt in het ziekenhuis bestaat in het uitvoeren van een primaire angioplastiek: het dilateren van de slagaders met behulp van een injecteerbaar anticoagulans om het bloedstolsel te verwijderen zodat het bloed weer tot in het hart kan stromen. Tot nu toe had heparine haar deugdelijkheid bewezen bij toediening voor aankomst in het ziekenhuis. Na de resultaten van de internationale klinische studie Euromax, die in negen landen liep, zou heparine echter vervangen kunnen worden door een ander anticoagulans, bivalirudine, dat momenteel enkel in de ziekenhuiszorg wordt gebruikt. De auteurs van de studie hebben de twee geneesmiddelen namelijk vergeleken bij 2.200 patiënten die werden behandeld door MUG-diensten. Na een follow-up van een maand blijkt dat bivalirudine het risico op overlijden of een ernstige bloeding terugdringt van 8,5 tot 5,1% en het risico op overlijden, myocardinfarct of majeure bloeding van 9,2 tot 6,6% in vergelijking met de strategie waarbij heparine wordt gebruikt. "De voordelen zijn solide en gelijklopend in alle onderzochte subgroepen", legde prof. Steg uit. Als MUG-diensten en spoedartsen meteen bivalirudine gebruiken, kan dat veel mensenlevens redden. (referentie: mededeling van Inserm, 31 oktober 2013, en NEJM, 30 oktober 2013, DOI: 10.1056/NEJMoa1311096)