...

BELTA verenigt specialisten van alle Belgische universiteiten en tuberculosereferentielaboratoria. De nieuwe publicatie wordt uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculose.De richtlijnen bevatten nuttige informatie voor alle artsen die direct of indirect geconfronteerd worden met tuberculose. Alle stappen om tuberculose te diagnosticeren en de gevoeligheid van de kiem te bepalen, staan erin beschreven.De behandeling wordt in detail besproken, met inbegrip van duidelijke richtlijnen omtrent de therapiekeuze bij (multi)resistente kiemen. Er is ook uitgebreid aandacht voor de opvolging van de patiten. De procedures voor een gratis diagnose en behandeling voor alle patiten worden eveneens uitgelegd.De volledige tekst (86 blz.) kan u downloaden op www.vrgt.be of www.belta.be. Een gedrukte versie van de publicatie is gratis te verkrijgen bij BELTA, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel.