...

Ze verschillen wat van de vorige, die dateren van 2005. Eén van de panelleden benadrukte op Medscape enkele verschillen, zoals de aanbeveling tot vermagering, geen aanbeveling voor systematische screening op H. pylori, het betere bewijs dat PPI's op lange termijn geen risico inhouden, geen aanbeveling voor endoscopische behandeling... Wat chirurgie betreft, aldus nog het panellid, "blijft de respons op behandeling met een PPI, naast de typische symptomen van pyrosis, de beste voorspellende factor van een chirurgische behandeling. Bij patiënten die niet reageren op een behandeling met PPI's en bij patiënten met symptomen buiten de slokdarm, is het responspercentage na fundoplicatio minder goed." (referentie: Katz PO et al. Am J Gastroenterol. 2013;108:308)