...

Zoals we ook al in AK2526 meldden, kunnen alleen artsen die het Riziv als actief heeft geregistreerd voortaan aan de verkiezingen deelnemen. Alleen elektronisch stemmen is nog mogelijk. Omdat dit veel tijdswinst oplevert voor de verwerking, zullen de artsen wel 20 dagen langer een stem kunnen uitbrengen. De referentieperiode voor de voorwaarden waaraan deelnemende organisaties moeten voldoen, wordt tot één jaar herleid: het jaar vóór de verkiezingen. De referentieperiode voor de verkiezingen van dit jaar is dus 2017.Vanaf 2022 worden de lat voor de representativiteit van de organisaties hoger gelegd. Organisaties moeten minimum 1.500 leden tellen, zoals nu, en daarvan moeten er minstens 10% uit een of twee minst vertegenwoordigde regio's komen. Bijvoorbeeld minstens 10% uit de Waalse en de Brusselse regio samen.Ook moet de organisatie zijn samengesteld uit huisartsen en specialisten, én moet de kleinste groep minstens 5% van de leden uitmaken.