...

Een omzendbrief met de nieuwe regeling werd al meer dan een week geleden naar de verantwoordelijken voor de testcentra gestuurd. De uren die artsen, verpleegkundigen en administratieve krachten presteren, worden vanaf 27 juli forfaitair vergoed. Voor artsen gaat het zowel om uren die ze besteden aan de coördinatie als aan lichamelijk onderzoek van patiënten die naar het testcentrum komen.Voor artsen en verpleegkundige samen mag er tot 36 uur per dag worden gefactureerd, als het centrum ook de testafname doet. Als er in het centrum alleen triage plaatsvindt, bedraagt het maximum 24 uur.Voor artsen en verpleegkundigen telt alleen het werk tijdens de officiële openingsuren mee. Voor administratieve krachten mag met tot 12 uur per dag rekenen.Artsen krijgen een extra vergoeding voor uren die ze tijdens het weekend en op feestdagen presteren. Het honorarium per uur bedraagt dan 119,94 euro, tegenover 80,34 euro op een weekdag.De testcentra moeten geen verzamelstaten meer opsturen. Ze voeren de gegevens voor de facturatie in op de Sharepoint-toepassing van de FOD Volksgezondheid. Dat moet ten laatste gebeurd zijn op de zondag van de week die volgt op week waarin de prestaties geleverd zijn (waarbij zondag dan gezien wordt als de laatste dag van de week).Een handleiding van de toepassing vindt u op de website van het Riziv. Op dezelfde pagina vindt u ook een koppeling naar de omzendbrief die het Riziv uitstuurde.