...

Voorlopig blijven de nomenclatuurnummers uit het KB20 gelden: codes 101990 en 101835 voor triage bij covidklachten (eenmalig) en code 101135 voor continuïteit van zorg (maximum vijf keer per 30 dagen).Deze codes werden gecreëerd voor de covidcrisis, die nog steeds niet voorbij is.Maar in de eerste helft van 2022 plant het Riziv de codes wel te vervangen door nieuwe, tijdelijke nomenclatuurnummers. De vermelde tarieven zijn voorlopig. Er zullen ook een aantal beperkingen gelden voor deze consultaties op afstand. Er komt een plafond voor de videoconsultaties en voor de telefonische raadplegingen - van elk maximum vier op een jaar. De patiënt kan alleen een consultatie op afstand krijgen bij een arts die hem al behandelt. Dat houdt in in principe in dat er in de twee voorafgaande kalenderjaren er minstens één fysieke raadpleging moet hebben plaatsgevonden.Een tele- of videoconsultatie is ook mogelijk met de GMD-houdend huisarts (of een arts uit dezelfde praktijk) - of na doorverwijzing naar de arts-specialist.De patiënt moet de consultatie op afstand aanvragen en de arts moet ze toestaan.Het Riziv zal de situatie verder monitoren en evalueren. Het gaat er in de nieuwe regeling vanuit dat in een artsenpraktijk hoogstens 20% van de raadplegingen 'op afstand' zullen gebeuren.Er zijn ook aparte nomenclatuurnummers voor consultatie op afstand voor (neuro)psychiaters en kinderpsychiaters - die zullen wel gewoon blijven.Een werkgroep van experts - onder leiding van professor Ann Van den Bruel en dokter Jean-Luc Belche - werkt in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Voliksgezondheid aan een nieuw organanisatiemodel - met een nieuw financieringsmechanisme - voor deze consultaties op afstand.De brief van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) hierover vindt u ook op de website van het Riziv.