...

Het KB, dat midden april in het Staatsblad is verschenen, legt beperkingen op voor de organisatie van pediatrische intensieve zorgen. "Deze patiëntjes moeten na stabilisatie op de spoedgevallendienst zo snel mogelijk worden opgenomen op de pediatrische intensieve zorgen", vinden de spoedartsen."Maar door het nieuwe KB zullen zeer kritieke kinderen langer op een spoedgevallendienst moeten verblijven, in afwachting van een opname op een afdeling intensieve zorgen. Dat is medisch en ethisch onverantwoord. Het is duidelijk dat er in de praktijk ettelijke uren zullen verlopen vooraleer 1 van de 2 potentieel erkende pediatrische intensieve zorgencentra per gemeenschap het ernstig zieke kind zullen komen oppikken op de verschillende spoedgevallendiensten in het land."Geen adviesDe BeCEP is boos, omdat noch de beroepsvereniging van spoedartsen, noch de wetenschappelijke vereniging, noch de nationale raad voor dringende medische hulpverlening, noch het college kwaliteit urgentiegeneeskunde werden gevraagd advies uit te brengen aan de minister, over de mogelijk negatieve consequenties voor het acuut ernstig zieke kind."Dit adviesrecht, dat betrekking heeft op acute zorg, werd door BeCEP vorig jaar nog op vraag van de minister voorgesteld als één van de belangrijke preventieve verbeterpunten aan het beleid van ons land", legt dr. Jan Stroobants uit. "Nog te vaak worden wij geconfronteerd met niet-ingeschatte kwalijke gevolgen van beleidsbeslissingen, zeker wanneer deze eenzijdig werden geïnduceerd door specifieke belangengroepen, die geen enkele voeling hebben met spoedgevallendiensten of MUG's."Raad van StateAcuut ernstig zieke kinderen zijn volgens de spoedartsen ook kritieke patiënten en hebben recht op een goed georganiseerd medisch beleid op het moment, op de plaats en met de middelen die nodig zijn. Dit beleid wordt nu in het gedrang gebracht door wereldvreemde bureaucratie, zo luidt het."Dit KB, dat bedoeld was ter bescherming van het kind, zal in zijn huidige vorm ongetwijfeld kinderen doden", halen de spoedartsen uit. "Wij hopen dan ook dat dit KB zo spoedig mogelijk door de Raad van State wordt geschrapt. Er moet een nieuw KB komen, na een inhoudelijke discussie over kwaliteit en haalbaarheid met alle betrokken terreinexperten. Dit om tot een verantwoorde organisatie te komen voor acuut ernstig zieke kinderen. Het zijn de objectieve noden van deze kwetsbare patiëntengroep die moeten primeren op alle andere belangen, van welke aard ze ook mogen zijn."