...

Aangezien de opleiding van basisarts tegenwoordig zes jaar duurt, moeten deze quota bekend zijn voor de aanvang van het academiejaar 2016-2017. De Planningscommissie kan dus het best meteen aan de slag gaan om het aantal specialisten en huisartsen vast te leggen dat in 2022 kan doorstromen - evenals trouwens het aantal tandartsen. Voor die laatsten kunnen de nieuwe quota ingaan vanaf 2021, want de basisopleiding neemt maar vijf jaar in beslag. De 'nieuwe' Planningscommissie kan voor haar werk voortbouwen op het zogenaamde 'dynamische kadaster' - de analyse die de 'oude' Planningscommissie maakte van het werkveld, rekening houdende met de samenstelling en de activiteitsgraad van de beroepsbevolking. Dat moet het mogelijk maken de juiste behoeften aan zorgprofessionals in de toekomst scherper in te schatten. Bij de installatie van de nieuwe plenaire vergadering vandaag, loofde de minister van Volksgezondheid de inspanningen van de vorige commissie. "De dynamische kadasters zijn instrumenten van een uitzonderlijke kwaliteit. De administratie en de Planningscommissie mogen terecht trots zijn op hun werk", aldus Maggie De Block. "En ik ben niet de enige die daar zo over denkt. De kwaliteit van de planning van gezondheidszorgbeoefenaars in ons land wordt ook internationaal naar waarde geschat. België zit niet voor niets de werkgroep 'Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting' van de Europese Unie voor." Belangrijk is dat de 'federale' Planningscommissie voortaan alleen de globale quota vastlegt. De subquota voor de verschillende specialismen worden voortaan bepaald door de gemeenschappen - een gevolg van de zesde staatshervorming. De samenstelling van de nieuwe plenaire vergadering van de Planningscommissie werd op 2 juli in het Staatsblad bekend gemaakt. In de vergadering zetelen vertegenwoordigers van de universiteiten, de ziekenfondsen, de gemeenschappen, het Riziv, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de verschillende gezondheidszorgberoepen. Een overzicht van de artsen die het mandaat voor de komende vijf jaar kregen, publiceerden we hier.