...

Dat het overleg artsen-ziekenfondsen ernstig lijdt onder het budgettaire beleid van deze regering, daar is iedereen het over eens - de artsen en de ziekenfondsen. "De methode waarbij men het model probeert overeind te houden maar overal wat gaat afknabbelen, heeft zijn grenzen bereikt", stelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.Het lopende akkoord beschouwt Hueting als verloren - "dat het vertrouwen geschonden is, is voor ons een blijvende vaststelling". De Raad van Bestuur van Kartel zal moeten beslissen hoe dat concreet wordt vertaald. Wat de toekomst betreft, blijft Kartel gehecht aan het solidaire systeem. Het wil daar met de ziekenfondsen blijven aan werken. Maar er zal wel iets fundamenteels moeten veranderen.Voor de Bvas zit het overlegmodel muurvast. Marc Moens verwijst opnieuw naar het artikel in Knack van 5 oktober (zie ook onze vorige editie): "CM-voorzitter Luc Van Gorp wil artsen verbieden om zich te deconventioneren. Dan heeft het geen zin om nog met de ziekenfondsen te vergaderen." De Bvas-voorzitter vroeg Van Gorp om uitleg, of hij de fundamentele vrijheid van artsen respecteert om, buiten het akkoord, zelf hun tarief te bepalen. "Maar verder dan suggereren dat hij niet correct werd geciteerd, kwam Van Gorp niet."Marc Moens pleitte op de Nationale Commissie ook voor een 'tweede niveau van overleg'. Hij licht toe: "Het planbureau schat dat de zorgbehoefte ieder jaar met 2,5% toeneemt. Het gezondheidsbudget groeit nog maar met 0,5%. Hoe gaat men deze kloof dichten? Hoe gaat men de huidige zorg financieren en betalen wat met rasse schreden op ons afkomt? Gaat België personalized medicine verbieden omdat de overheid het niet kan financieren?""Maar voor zo een plan moet je partners hebben met wie je kunt onderhandelen", stelt hij. "Je kan van mening verschillen en compromissen sluiten. Maar de CM stelt zich vandaag op als een vijand. Praten is op die manier niet meer mogelijk."Concreet werd op de Nationale Commissie een agenda vastgesteld voor de komende periode. Jo De Cock zal wellicht ook gesprekken onder vier ogen voeren. Op 16 november komt de Commissie opnieuw tezamen.