...

De gehanteerde methodologie was telkens identiek. Daardoor zijn de metingen erg complementair. Het ging over de drie onderzoeken heen over stalen van eieren, vlees, groenten, fruit en gewassen. De analyse peilde naar de anwezigheid van PFAS, met bijzondere aandacht voor PFOS.Het FAVV nam stalen bij traditionele landbouwbedrijven in een straal van 15 kilometer rond 3M. Daaruit blijkt uit dat geen bijkomende maatregelen moeten getroffen worden. Het onderzoek van de UAntwerpen had betrekking op tien mengstalen van verschillende groentesoorten bij een bioboer in Zwijndrecht. De meetresultaten tonen een zeer lange aanwezigheid PFAS aan en PFOS werd helemaal niet gedetecteerd. Het onderzoek van ERM in opdracht van 3M tenslotte detecteerde in een zone rond de 3M-site in alle geteste scharreleieren PFAS. Eén monster had een waarde (ver) boven de actielimiet van het FAVV. Ook in melk werd PFOS gevonden en voor enkele groenten lag de PFOA-waarde boven de rapportagegrens. In de helft van de gewassen mat men PFOS. Na de zomer volgt een nieuwe meting voor teelten zoals appels en peren die dan geoogst worden.Hoewel geen alarmerende waarden werden gemeten, blijft voorzichtigheid geboden, zo luidt het in een persmededeling van Karl Vrancken, opdrachthouder voor de coördinatie van de PFAS-verontreiniging voor de Vlaamse regering. Vooral scharreleieren vertonen veel hogere PFAS-waarden dan eieren van kippen onder dak. Mensen wordt aangeraden geen scharreleieren te eten en hun groenten en fruit niet alleen uit eigen tuin te halen. Momenteel loopt nog een bloedonderzoek dat nagaat in welke mate PFAS zich heeft opgestapeld in het bloed. En bij Europa lig een voorstel op tafel over PFAS-normen voor professionele landbouw -enkel voor producten van dierlijke oorsprong.