...

In de overeenkomst die op 30 juni afloopt was een 'Zorgtraject type 1', waarbij een huisarts de patiënt volgt samen met een psycholoog, een kinesitherapeut of een psycholoog ook wel al mogelijk - maar nu komen nog meer zorgdisciplines hiervoor in aanmerking.Daarnaast blijft het 'Zorgtraject type 2' bestaan - een multidisciplinair traject met een behandelplan, opgesteld door de huisarts in overleg met de betrokken zorgverleners. Binnen het team dat bij dit zorgtraject betrokken is, wordt een zorgcoördinator aangesteld. Dit type zorgtrajecten loopt nu in principe voor zes maanden, maar kan één keer met zes maanden worden verlengd. Er vinden per zes maanden minstens twee overlegmomenten met de betrokken zorgverleners plaats - maximum drie daarvan worden vergoed (21,20 euro).Het is altijd de huisarts van de patiënt die deze zorgtrajecten opstart. Ook een arts-specialist kan de patiënt mee opvolgen. Binnen het multidisciplinaire traject is er de mogelijkheid om het opmaken van een neuropsycholische balans te vergoeden binnen de eerste of de tweede lijn.Tegen oktober 2023 moeten Cebam en EBPracticeNet klaar zijn met een evaluatie van het zorgtraject. Vier focusgroepen met telkens 8 huisartsen moeten nagaan hoe men bij patiënten beter zo een zorgtraject kan opstarten. Nog eens vier andere focusgroepen bekijken de samenwerking en de verwijzing binnen de trajecten - aan deze laatste nemen ook andere betrokken zorgdisciplines deel.De nieuwe overeenkomst blijft geldig tot 30 juni 2024.De ziekenfondsen hebben gegevens verzameld over de zorgtrajecten die tot februari dit jaar zijn opgestart. Sinds eind november vorig jaar waren er ondertussen rond de 1.000 trajecten opgestart. Meestal ging het om vrouwen en meestal ging het om mensen tussen de 41 en de 60 jaar. De zorgtrajecten waren verspreid over het hele grondgebied en zaten niet geconcentreerd bij maar enkele huisartsen.De teksten voor de nieuwe overeenkomst vindt u op de website van het Riziv.