...

Het vorige akkoord dateerde van 2021 en moest voor het einde van 2023 vernieuwd worden. Na moeizame onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van artsen en ziekenhuizen werd die deadline net gehaald.Het akkoord zorgt in de eerste plaats voor een evenwichtigere spreiding van arbeidsprestaties. Arts-specialisten in opleiding zullen niet langer meerdere weken na elkaar het maximum aantal van 72 arbeidsuren mogen presteren. Binnen een periode van één maand mogen maximaal 260 uren ingeroosterd worden. Daarnaast kunnen ASO's uitkijken naar financiële verbeteringen. De verloning voor prestaties op oncomfortabele uren wordt verhoogd tot 135% van het basisloon, en die voor prestaties op zon- en feestdagen tot 160%. Het forfait voor woon-werkverkeer gaat met 50 euro omhoog. Ook prestaties die thuis worden uitgevoerd tijdens een wachtdienst worden voortaan vergoed.6,7 miljoen extraVASO is tevreden met het bereikte akkoord. "Dit is een stap vooruit naar een structurele bescherming van de opleiding en erkenning van het werk voor alle Belgische artsen", zegt VASO-voorzitter dr. Maarten Falter. Ook BVAS is tevreden dat het belangrijke punten ten voordele van de ASO's kon doordrukken.Om de nieuwe collectieve overeenkomst te financieren stijgt het budget in 2024 van 30 naar 36,7 miljoen euro. Ziekenhuizen zullen moeten aantonen dat deze extra middelen effectief gebruikt worden voor artsen in opleiding. BVAS vraagt om alvast de voorziene indexering van het basisloon en een aantal andere vergoedingen te laten ingaan op 1 januari 2024; andere punten uit het akkoord zouden pas op 1 april ingaan. Voor VASO moet het statuut van de ASO nog verbeterd worden. "Er is nog steeds geen oplossing voor sociale bescherming of pensioenopbouw voor ASO's, en de dubbele rol van werkgever en opleider is nog niet gesplitst. We blijven dit op de agenda plaatsen van zowel de bevoegde regeringen als bij onze opleiders en werkgevers."Het nieuwe akkoord wordt over ten laatste 4 jaar geëvalueerd.Lees hier ook de reactie van het ASGB.