...

Het gaat om een cytologische test (waarbij cellen van de baarmoederhals worden weggenomen) die CINtec PLUS heet. Met die test kan worden vastgesteld of vrouwen hooggradige precancereuze letsels vertonen, zodat ze meteen een colposcopie kunnen krijgen (waarbij weefsel van de aangetaste zone wordt weggenomen). De test zal in Europa, Azië, Latijns-Amerika en Canada op de markt komen. Zowat 70% van de baarmoederhalskankers wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Toch heeft het merendeel van de vrouwen die positief testen voor HPV wel een infectie maar geen hooggradig letsel en een negatief uitstrijkje. Enkel vrouwen met een hardnekkige infectie en hooggradige precancereuze letsels moeten behandeld worden. De test werd dus ontwikkeld om meer dan 90% van de vrouwen op te sporen met een HPV-infectie die tot kanker kan leiden, en om het onderscheid te maken met vrouwen die dat risico niet lopen en voor wie een nieuw uitstrijkje volstaat om zeker te zijn dat ze intussen niet zijn aangetast. Het farmabedrijf uit Bazel wijst er nogmaals op dat cervixcarcinoom bij vroegtijdige opsporing een van de kankers is die het best te voorkomen en te behandelen zijn. De overleving bedraagt dan meer dan 90%. Maar als deze kanker pas in een gevorderd stadium wordt gediagnosticeerd, is de vijfjaarsoverleving slechts 20%.