...

180 dagen na de implantatie hadden er zich bij 99% van de patiënten die het implantaat kregen geen complicaties voorgedaan, wat ruim beter is dan 79%, de doelstelling van het FDA. (referentie: Weiss R et al. Circulation. 2013;128 :944)