...

Daarmee wordt een punt uitgevoerd uit het akkoord 2020. Deze maatregel is op zich budgetneutraal, want gaat niet gepaard met een aanpassing van de honoraria. Maar het wordt dankzij deze maatregel in de toekomst wel mogelijk om honoraria te herwaarderen voor één bepaalde discipline. Zo is het makkelijker onterechte inkomstenverschillen tussen de specialismen bij te sturen. Dat kan bovendien snel gebeuren door de aanpassing van de sleutelletterwaarde. Het Riziv beslist daarover zonder dat een KB nodig is. Het Kartel/ASGB meldde dat bij het afkondigen van het akkoord als een strijdpunt. Het syndicaat is vandaag zeer verheugd dat de maatregel nu ook wordt uitgevoerd. Overigens krijgen de nefrologen vanaf 1 februari wel al een herwaardering van hun consultatie - het honorarium wordt met 8,75 euro verhoogd. Dat kost twee miljoen euro, maar daarvoor leverden de nefrologen zelf zeven miljoen in op de dialysehonoraria. Kinderoftalmologen krijgen vanaf 1 februari ook een toeslag op de raadpleging van vijf euro als het gaat om een kind van jonger dan zeven jaar.