...

In het Staatsblad verschenen vorige week twee besluiten die de verplichte modaliteiten (nomenclatuur en formulier) opsommen voor het voorschrijven van medische beeldvorming. Het gaat om ingrijpende veranderingen.De bedoeling is om het voorschrijven van medische beeldvorming te rationaliseren zodat tegelijk de blootstelling aan ioniserende stralen wordt beperkt en onnodige uitgaven in de ziekteverzekering worden vermeden. De nieuwe modaliteiten gaan in vanaf 1 maart. Ze worden beschreven op de website van de FOD Volksgezondheid en in de brochure die alle voorschrijvende artsen van het Riziv hebben ontvangen.