...

Onderzoek wijst uit dat jaarlijks bijna 600 personen in ons land getroffen worden door baarmoederhalskanker, meteen de derde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd. De aanwezigheid van het virus HPV betekent dat men risico loopt op kanker, maar de meeste infecties ervan worden opgeruimd door het afweersysteem.Om het kankerrisico te bepalen, kunnen diagnostische analyses gebruikt worden. Aan de universiteit van Antwerpen onderzocht Isabel Micalessi nieuwe methodes om HPV snel en accuraat te detecteren, te kwantificeren en te typeren. Er werd een methode ontwikkeld, die met een polymerase-kettingreactie kleine hoeveelheden DNA kan vermenigvuldigen tot er voldoende is om het te analyseren. Daarmee kan een breed spectrum aan HPV-types opgespoord worden."Het grote voordeel tegenover vroeger is dat deze methode al in een eerste fase kan bepalen of een staal HPV-negatief, of net HPV-positief is, zoals bij goed 5 tot 15 procent van een screeningspopulatie het geval is", zegt Micalessi tegen persagentschap Belga. "Vroeger werden alle stalen getypeerd, maar nu kan men zich focussen op de positieve, wat een tijd- en kostenbesparing is."De nieuwe test kan volgens Micalessi naast onderzoeksdoeleinden, zoals epidemiologische studies of vaccinatie-efficiëntie na klinische validatie, ook interessant zijn voor primaire screeningsprogramma's. Het is aan de overheid om te bepalen of zij een primaire screening van een hele groep personen nuttig en kostenefficiënt acht.