...

Minister Onkelinx lichtte op de persconferentie van de regering deze ochtend de nieuwe besparingsmaatregelen in de sociale zekerheid toe. Ze onderstreept dat de recentelijk genomen maatregelen al een belangrijke vermindering van de uitgaven voor de gezondheidszorg hebben bewerkstelligd: 34 miljoen in 2013 en 530 miljoen in 2014. Toch volgen in 2013 nog eens drie nieuwe maatregelen die samen 111 miljoen euro moeten opleveren.Task force Vijftig miljoen moet komen van maatregelen in de medische nomenclatuur. Een 'task force' die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners, de regering, de ziekenfondsen, de DGEC* van het Riziv en een aantal experts, moet grote verschillen in de medische praktijk wegwerken -- aldus de minister. Tegen 30 september van dit jaar moet ze daarvoor aanpassingen in de nomenclatuur voorstellen, die de EBM-principes moeten respecteren.Dat zal een bijkomende inspanning vragen van de individuele zorgverstrekkers en van de zorginstellingen, stelt de minister. Maar het gaat volgens haar om een efficiëntere inzet van de middelen.Wie meer wil weten over de maatregelen die de wat geheimzinnige task force in petto heeft, verwijzen we naar AK2311 en AK2315.Nog eens geneesmiddelenprijs Daarnaast moet 50 miljoen komen van een verlaging in de geneesmiddelen. Die methode heeft haar werkzaamheid al bewezen, stelt Onkelinx. Ze komt de portemonnee van de patiënt, maar ook die de gezondheidszorg ten goede.Een bedrag van 11 miljoen, ten slotte, moet komen van de buitenlandse diplomaten die in België verblijven. Die krijgen vaak geneeskundige hulp op kosten van de Belgische staat, terwijl de Conferentie van Wenen heeft bepaald dat het land van herkomst voor die kosten moet instaan.2014 voor 80% af De regering sprak een pakket van maatregelen af die in 2013 in totaal 750 miljoen moeten opleveren en in 2014 2,37 miljard. De besparingen voor volgend jaar zouden daarmee al voor vier vijfden verwezenlijkt zijn.In de sociale zekerheid moeten de huidige maatregelen dit jaar 80 miljoen euro opbrengen, en volgend jaar 825 miljoen. Het gaat dan niet alleen om de genoemde besparingen in de gezondheidszorg, maar ook om besparingen in de sector van de dienstencheques en in de uitgaven voor de schoolpremie.*Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle